CENNIK

Płatności należy dokonywać na konto klubu:
Stowarzyszenie Satori, nr rach. 32 8944 0003 0002 8323 2000 0010
W tytule proszę podać imię i nazwisko osoby trenującej.

*Płatność roczna jest bezzwrotna. W przypadku wprowadzenia ponownego zakazu treningów ze względu na epidemię covid-19, treningi będą prowadzone online.