Nasza Misja

Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz wychowanie dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych i środowiskowych poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację.

Działanie w oparciu o przyjaźń, równość, wolność, szacunek, życzliwość, samodyscyplinę i odpowiedzialność.

Rozwój stowarzyszenia, jako ważnego ośrodka aktywności fizycznej obejmującego Powiat Złotowski i okolice.

STRATEGIA STOWARZYSZENIA
NA LATA 2021-2028