Projekt TRYB „ZDROWIE” – aktywacja w toku w liczbach

szkół biorących udział w projekcie

przebadanych dzieci analizą składu masy ciała

dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych

eko-murale antysmogowe

WYNIKI ANALIZ SKŁADU MASY DZIECI W POWIECIE ZŁOTOWSKIM JESIEŃ 2021

%

nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-10lat

%

dzieci z nadmiarem tkanki tłuszczowej

%

dzieci ze zbyt małą ilością mięśni

WYNIKI ANALIZ SKŁADU MASY DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych przez 5 miesięcy. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu przez min. 1 godzinę.

%

dzieci z lepszym wskaźnikiem BMI

%

dzieci ze wzrostem mięśni

%

dzieci u których nastąpił spadek tkanki tłuszczowej

%

dzieci u których poprawiła się sprawność fizyczna

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Tytuł zadania publicznego: Tryb „ZDROWIE” – aktywacja w toku.
Wartość dofinansowania: 300.000zł
Całkowita wartość zadania: 317.900zł

Projekt zakładał profilaktykę nadwagi i otyłości u 170 dzieci z Powiatu Złotowskiego poprzez organizację cyklu zajęć aktywności fizycznej i edukacji żywieniowej w roku 2022 oraz promocję zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

W ramach zadania zorganizowaliśmy szereg działań angażujących obywateli w zmianę złych nawyków żywieniowych i prowadzenie regularnej aktywności fizycznej:
1. Analizy składu masy ciała dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych w naszym powiecie.
2. Na podstawie uzyskanych wyników analiz wyłoniliśmy 5 różnych miejscowości z największym problemem otyłości wśród dzieci i do nich skierowaliśmy kolejne działania.
3. W ramach promocji zdrowego stylu życia w Złotowie i Krajence stworzyliśmy 2 murale antysmogowe.
4. W Lipce, Radawnicy, Skórce, Jastrowiu i Lotyniu zorganizowaliśmy cykl zajęć sportowych w miesiącach luty-czerwiec 2022. Na każdych zajęciach zapoznawaliśmy uczestników z inną formą aktywności fizycznej.
5. Dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych zorganizowaliśmy wykłady na temat zdrowego
żywienia i warsztaty na temat umiejętnego motywowania dzieci do aktywnego stylu życia, budowania poczucia własnej wartości i samooceny.
6. Na zakończenie cyklu zajęć dla dzieci zorganizowaliśmy otwarty festyn dla lokalnej społeczności.

Skip to content