TRYB „ZDROWIE” – aktywacja w toku

to projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
 
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych kilka zadań:
W pierwszym etapie planujemy wykonać analizy składu masy ciała 1000 uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych w całym Powiecie Złotowskim. Otrzymane dane pozwolą nam ocenić sytuację na terenie powiatu i w kolejnym etapie wyłonić 5 miejscowości/szkół w których będziemy prowadzić 6-miesięczny program darmowych zajęć sportowych. Zajęcia będą miały na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, zachęcenie uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia. Osoby biorące udział w badaniu będą objęte opieką wykwalifikowanego dietetyka i otrzymają dostęp do przykładowych zbilansowanych diet, przygotowanych specjalnie dla dzieci. Chętni rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach o zdrowym żywieniu i warsztatach coachingowych.
 

Badanie analizy składu ciała metodą BIA polega na zmierzeniu impedancji (czyli rodzaju oporu elektrycznego) tkanek, przez które jest przepuszczany prąd elektryczny o bardzo niskim natężeniu. Badanie odbywa się w pozycji stojącej, poprzez umieszczenie gołych stóp na płycie urządzenia zawierającym specjalne elektrody i chwyceniu rękoma górnego panelu urządzenia, który również zawiera elektrody. Pomiar trwa kilka sekund, jest bezbolesny i nieinwazyjny. Każdy uczestnik badania otrzyma wydrukowany wynik wraz z krótką informacją dla rodziców. Przeciwwskazania do udziału w badaniu to jedynie elektroniczne implanty lub inne urządzenia medyczne, a także epilepsja. Od każdego uczestnika będzie wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie i badaniu (wzór w zakładce TRYB”ZDROWIE”/dokumenty).

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO
na lata 2021-2030

 Główny cel zadania: Profilaktyka nadwagi i otyłości u 100 dzieci z Powiatu Złotowskiego poprzez organizację cyklu zajęć aktywności fizycznej i edukacji żywieniowej w roku 2022 oraz promocję zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Cele dodatkowe:

  • wzrost aktywności naszej organizacji w społeczeństwie lokalnym
  • rozwój instytucjonalny stowarzyszenia poprzez zatrudnienie na stałe pracowników w naszym stowarzyszeniu
  • zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na rosnący problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży
  • promocja zdrowego odżywiania i regularnej aktywności fizycznej w Powiecie Złotowskim
  • profilaktyka chorób cywilizacyjnych u dzieci z Powiatu Złotowskiego
  • edukacja lokalnej społeczności na temat zdrowego stylu życia
  • nawiązanie i zacieśnienie współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami i organizacjami
  • integracja lokalnej społeczności podczas festynu na zakończenie Akademii Zdrowego Stylu Życia
  • wzmocnienie pozycji stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności
  • zaangażowanie wolontariuszy w organizację festynu integracyjnego

Zapisz się na newsletter

Zapisując się będziesz pierwszy dowiadywać się o najważniejszych wydarzeniach i zyskasz dostęp do unikatowych treści, zdjęć i filmików.

Chcę otrzymywać nowinki o SATORI (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).