UWAGA!

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w półkolonii zobowiązane są do przesłania zdjęcia lub skanu
Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (załącznik nr 1) do dnia 04.06.2021 na adres email kontakt.satori@gmail.com

Uczestnicy wypoczynku dodatkowo w dniu rozpoczęcia półkolonii muszą dostarczyć oryginał KARTY KWALIFIKACYJNEJ WYPOCZYNKU