DOKUMENTY PÓLKOLONII SPORTOWE LATO 2024

UWAGA!

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w półkolonii zobowiązane są do przesłania zdjęcia lub skanu
Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (załącznik nr 1)
do dnia 03.06.2024 na adres email sportowelato@satori.org.pl

Uczestnicy wypoczynku dodatkowo w dniu rozpoczęcia półkolonii muszą dostarczyć oryginał KARTY KWALIFIKACYJNEJ WYPOCZYNKU

Skip to content